28 června, 2022

Život s perfekcionistou

superPerfekcionismus je vlastnost, která nám může z počátku imponovat. Tento člověk obvykle na všechny vytváří velmi dobrý dojem, a to zejména na profesionální úrovni. Problém nastává ve chvíli, kdy se tento člověk stane našim partnerem, a tato vlastnost se pro nás stává velkým břemenem. Je to však problém i pro lidi, s nimiž takový člověk pracuje, protože perfekcionista, musí udělat vše přesně tak, jak si předsevzal. Často si vypracovává složitá pravidla a vše plánuje s dostatečným časovým předstihem. Je přísný nejen na sebe, ale i na rodinné příslušníky a spolupracovníky.

Jediné, co po všech vyžaduje je, aby jeho plán splnili na 100 %. Při zklamání mají perfekcionisté často tendenci na ostatní křičet, že nesplnili jeho očekávání. Nic jim nebývá dost dobré.

Pro zaměstnavatele se takový člověk může jevit jako velmi žádoucí. Zdá se jim spolehlivý, dodržuje zásady, je čestný, poctivý a pořádný.

Na druhou stranu však bývá perfekcionista velmi často hodně kritický, nedostatečně flexibilní, příliš vážný, vystrašený, žárlivý s nedostatkem nadhledu.

 

řádPerfekcionista jako rodič

Rodiče, kteří mají na své děti příliš vysoké nároky, by si měli uvědomit, že snaha o stále větší dokonalost brání v dalším zlepšení. Domnívají se, že chtějí pro své děti to nejlepší, ale často jim díky vysokým nárokům způsobují trvalé psychické poškození. Měli-li řetězec životních úspěchů, chtějí, aby jejich potomci udělali to samé. Neustále sledují jejich aktivity a systematicky je hodnotí a srovnávají s ostatními. Děti tak často na sebe berou úkoly, které nejsou schopny splnit. Při nezdaru nakonec propadnou strachu, stresu a panice. Často zapomínají, že své děti je důležité chválit, a to nejen pro velké a významné úspěchy, ale i pro menší denní aktivity a úsilí.

 

Perfekcionista jako partner

Takový člověk se může stát ve vztahu příslovečnou kouli u nohy. Osoba s touto osobností má obvykle hluboce zakořeněné přesvědčení, že si nezaslouží lásku. Mívají nízké sebevědomí, protože se domnívají, že pokud nebudou bezchybnými v každém ohledu, nenajde se nikdo, kdo by je miloval. Snaží se proto za každou cenu skrývat své nedostatky. Ještě horší situace nastane, když zvolený partner nestačí stíhat perfekcionistovy nepřiměřené požadavky.

 

binecPerfekcionista potřebuje neustálé důkazy soucitu, lásky, porozumění a především přijetí. Nicméně, je mu potřeba často říkat, že malé nedostatky nejsou nic špatného, a nic se nestane, pokud vše nestihne tak, jak si předsevzal.

Dalším z problémů vyplývajícího z tohoto vtahu je to že takovýto člověk se neumí radovat ze života, bavit se, relaxovat, nebo si najít koníčka. Bojí se totiž riskovat, a že v nové oblasti činnosti neuspěje. Nemá prostě rád, „plýtvání“ času na triviální věci.

 

Perfekcionista jako nadřízený

Má nadměrné očekávání. Mezi nim a podřízenými vzniká složitý vztah, který může být velmi frustrující. Naštěstí existují určité způsoby, které mohou podřízeným pomoci. Pro začátek je potřeba si uvědomit, že neexistuje žádná jiná možnost než dělat vše dokonale, aby nevznikly nějaké omyly, díky kterým by mohla utrpět jeho posvátná prestiž. Je dobré si vytvořit akční plán a pokusit se podle něj postupovat. Snažte se současně demonstrovat své vynikající odborné znalosti, aby šéf neměl důvody, poukázat na vaše chyby. V těžkých chvílích se soustřeďte na to, jak se od něj něčemu přiučit. Kdo by měl být lepší učitel než ten, kdo se považuje za dokonalého? Nebo téměř dokonalého?

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová