11 srpna, 2022

Vysoušení vlhkých zdí

V místech záplav nebo mokřin je potřeba vynaložit velké úsilí na průběžné vysoušení zdí domů. Takto vynaložené náklady a úsilí se mohlo věnovat na jiných místech, kterých je u starších nemovitostí vždy dodatek

Zástavba naší krajiny se často prováděla živelně a mnoho staveb by už dávno na svém místě nestálo a pohltila by je příroda, kdyby je lidé neustále neobnovovali. Tvrdohlavost lidí tak často pokulhává za přírodními zákony, místo toho abychom se přírodou dali vést. Dál stavíme v záplavových oblastech i místech která jsou i v parném létě stále zelená a vůbec nás to nevaruje, že by mohlo jít o místo kde je v zemi dostatek vláhy prakticky celý rok.

Zdědíte, či koupíte nemovitost u které neznáte-li historii a zdi jsou vlhké, můžete se pokusit najít zdroj. Máte-li štěstí, může jít o díru ve střeše nebo špatně odvedenou srážkovou (dešťovou) vodu. Je-li vše ok, máte smůlu, protože náklady na odstranění vlhkosti budou asi vzrůstat.

 

Vysoušení zdiva

Zdem určitě pomůže, když kolem vnějšího pláště odkopeme základy, zeď odizolujeme od okolí a do štěrkového lože dáme v mírném sklonu drenážní hadici, která bude přebytečnou vodu odvádět. Zjistěte, zda byla provedena.

U cihlových základů je možné zdivo tzv. podřezat. To znamená, že se místo vedle místa po celém obvodu domu postupně otevře, vloží se mezi základy a svislou zeď izolace. Místo se zavře a prokope se další část zdi, až se to provede po celém obvodu domu.

Podřezávání zdiva má však své nebezpečí. Je to velký zásah do zdiva a když se neprovede správně, může dojít k narušení statiky.

 

Voda se do interiéru může dostávat i špatně provedenou podlahou. V některých případech je dřevěná podlaha položena na tenké vrstvě strusky, pod kterým je už jen hlína, Pak je potřeba podlahy vytrhat, vše vyvézt a udělat nové podlahy znovu,

Zdivo lze rychle po záplavě vysušit i elektrickým proudem je sice efektivní, ale je hodně nákladné, protože vysoušeče spotřebují mnoho elektrické energie, nehledě na to, že není jednoduché si takový vysoušeč opatřit.

Máte-li vlhko po celý rok a dům neustále střídavě přetápíte a větráte, vlhko se na zdech asi tolik neprojeví, ale jakmile s tím přestanete, hned je to na zdech vidět, protože voda se do zdí zase natáhne.

 

A nebo se můžete pokusit vodu zase „vrátit“ zpět pod zem podle rady pana Spěváčka

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová