08 prosince, 2021

zdivo
  • Vysoušení vlhkých zdí

    V místech záplav nebo mokřin je potřeba vynaložit velké úsilí na průběžné vysoušení zdí domů. Takto vynal ...

    V místech záplav nebo mokřin je potřeba vynaložit velké úsilí na průběžné vysoušení zdí domů. Takto vynaložené náklady a úsilí se mohlo věnovat na jiných místech, kterých je u starších nemovitostí vžd ...

    Čtěte více
Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová