30 listopadu, 2022

etnická skupina
  • Mosuové a matriarchát

    Kdysi byl matriarchát celkem běžné uspořádání společnosti. Matka byla chápána jako nositelka života. Čase ...

    Kdysi byl matriarchát celkem běžné uspořádání společnosti. Matka byla chápána jako nositelka života. Časem se společenské uspořádání změnilo na patriarchát a muži převzali rozhodovací právo. Na Zemi j ...

    Čtěte více
Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová