30 listopadu, 2022

dědictví
 • Mosuové a matriarchát

  Kdysi byl matriarchát celkem běžné uspořádání společnosti. Matka byla chápána jako nositelka života. Čase ...

  Kdysi byl matriarchát celkem běžné uspořádání společnosti. Matka byla chápána jako nositelka života. Časem se společenské uspořádání změnilo na patriarchát a muži převzali rozhodovací právo. Na Zemi j ...

  Čtěte více
 • .Dluh místo dědictví

  Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, často i za účelem zaopatření svých potomků pro případ ...

  Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, často i za účelem zaopatření svých potomků pro případ smrti. Co když se ale předmětem dědictví stanou také dluhy? Potomci se tak mohou ocitnout ve ve ...

  Čtěte více
 • .Jsou dluhy dědičné?

  Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, který po smrti odkáží svým potomkům, aby je alespoň ně ...

  Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, který po smrti odkáží svým potomkům, aby je alespoň nějakým způsobem dále zaopatřili. Může se ale stát, že předmětem dědictví se stanou také dluhy. P ...

  Čtěte více
Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová