05 prosince, 2022

astrpnomie
  • .Praha - Klementinum

    Klementinum - Karlova 1/190, Staré Město - Mužský řád řeholních kleriků Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský ř ...

    Klementinum - Karlova 1/190, Staré Město - Mužský řád řeholních kleriků Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád) založil roku 1534 v Paříži sv. Ignác z Loyoly. Jezuité, kteří se zabývali výukou ve školách ...

    Čtěte více
Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová