27 září, 2022

Pranostiky – prosinec

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec – takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Studený prosinec – brzké jaro.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

1. prosince
O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má čtyři neděle trvati.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

3. prosince
O Františku Xaveru vítr fičí od severu.

4. prosince
Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Když ja Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Na svatou Barboru mráz – schovej saně, hoduj vůz.
O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
Po svaté Baruši, střez nosu i uší!
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Svatá Barbora bývá naškrobená.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

6. prosince
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
O svatém Mikuláši často snížek práší.
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Svatý Mikuláš splachuje břehy – pršívá.

13. prosince
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Lucie noci upije (a dne nepřidá).
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. Kolik dní, tolik měsíců.

16. prosince
O svaté Albíně schovej se do síně.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.

17. prosince
O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

21. prosince
Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
Na svatého Tomáše zima je naše.
O svatém Tomáši meluzína straší.

23. prosince
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24. prosince
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Na Adama, Evu čekej oblevu.
Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda tvrdého zboží a hrachu.
Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plený a úrodný.

25. prosince
Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
Jasné vánoce – hojnost vína a ovoce.
Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
nemrzlo, bude potom mrznouti.
Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
Vánoce – vánice.
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
Na Boží narození o bleší převalení.
Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
Světlé hody – tmavé stodoly, tmavé hody – světlé stodoly.
Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
Tmavé vánoce – světlé stodoly.
Tmavé vánoce – dojné krávy, světlé vánoce – ponesou slepice.
Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
V pátek Božího narození – tuhá zima bez prodlení.
V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.
Vánoce v jeteli – letnice ve sněhu.
Vánoce – vánice.
Zelené (černé) vánoce – bílá Velkonoc.
Zelené vánoce – bílé Velikonoce.

26. prosince
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

28. prosince
Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

31. prosince
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
O Silvestru papeži snížek si již poleží.

 

Zkontrolovat počasí

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová