27 září, 2022

Pranostiky – květen

Bujný květ – plný úl.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Májová kapka platí nad dukát.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Je-li květen prostuzený, bude roček vydařený.
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – polezem na kraj.
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – vyženem kozy v háj.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Mokrý máj – chleba hoj.
Májová voda vypije víno.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Suchý květen – mokrý červen.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Sníh v máji – hodně trávy.
Studený máj – v stodole ráj.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
V květnu vrtel dešťa – hrstka bláta.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

1. května
Filipa a Jakuba déšť – to zlá zvěst.
Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.

4. května
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

11. května
O svatém Mamertu zima je po čmertu.
Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.

12. května
Čeští patroni odměřují teplo.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie jejich kuchařka; odtud již studeno neškodí.
Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
Déšť, jejž Mamert, Pankrác, Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Svatí Pankráci, Serváci, a Bonifáci, Vás se bojí všici sedláci.
Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.
PAN-krác, SER-vác, BONI-fác – pálí stromy. (PAN SERBONI pálí stromy.)

13. května
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Před 13. dubnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.

14. května
Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pan Serboni pálí stromy.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Pakrác Urban bez deště – hojnost vína.

15. května
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Žofie víno upije.
Žofie – ledová žena.
Sv. Žofia víno vypíjá.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Prší-li na sv. Žofii, neurodí se víno.
Svatá Žofie vaří z vody.
Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.

23. května
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

25. května
Přicházejí „malí ledoví muži“ – sv. Urban, sv. Filip a sv. Beda
Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý den – urodí se víno, hustý bude len.
Do lesa Pankrác s dubnem jel, milostivé léto ztratil, Urban (25.5.) léto nenavrátil.
Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý červenec i srpen.
Vinná réva nedbá toho – bude míti vína mnoho.
Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína.
Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná.
Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína.
Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
Ubran krásný, vyjasněný – hojným vínem nás odmění.
Urban bývá studený pán.

27. května
Déšť o letnicích – slunce na Boží tělo.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Na svatého Ducha bláto – bude laciné mláto.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.

28. května
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

 

Zkontrolovat počasí

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová