25 září, 2022

Pranostiky – červenec

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co červenec končí, srpen začíná.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Červenec – úrody blíženec.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Slunce peče – déšť poteče.

2. července
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Navštívení Panny Marie čisté, přináší ovoce jisté.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.

4. července
Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop, zelí okop!
Svatého Prokopa den, nešťastný den.

6. července
Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. července
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10. července
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

13. července
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.
Ženci na pole, včely s pole.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

15. července
Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18. července
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. července
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20. července
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

21. července
Na proroka Daniele nalije též do mandele.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

22. července
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.

23. července
Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25. července
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Na Jakuba – kobzolí je pruba.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.Jakub načeše, Anna napeče.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
Parno o Jakubě, zima o vánocích.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.

26. července
Bábo, bábo, svatá Anno, dej, aby uzrálo!
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
Kolik dní před svatým Jiřím se vrba zazelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatá Anna žito žala.
Svatá Anna – chladna z rána.

31. srpna
Od svatýho Ignáca léto se obracá.

 

Zkontrolovat počasí

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová