25 září, 2022

Pranostiky – červen

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Červen červený jako z růže květ.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpna.
Lidé se radují létu, včely květu.
Měsíc červen voní deštěm.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého – vína, chleba nemíváme.

1. června
O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

3. června
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

5. června
Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6. června
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
O svatém Mamertu zima je po čmertu.

8. června
Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
Když prší na Medarda, namokne každá brázda.
Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdní.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.
Pláče-li Medard i ječmen zapláče.
Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží.

11. června
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích.
Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, nejdelší den i trávu mívá.

12. června
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. června
Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15. června
Déšť na Víta – špatná budou žita.
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
Kdo seje na Víta, škoda žita.
O svatém Vítě půl zrna v žitě.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
Svatý Vít dává trávě pít.
Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho dokop.

19. června
Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.

21. června
Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

23. června
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. června
Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
Svatý Jan dešťů je přítel.
Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.
Na svatého Jána má být louka shrabaná.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Na svatého Jana noc nebývá žádná.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
Prší-li ten den, prší celé tři dny.
Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dni pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.
Panuje-li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.
Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
Svatý Jan otvírá zimě zase dveře.

26. června
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)

27. června
Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava.
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

29. června
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová