30 listopadu, 2022

Pranostiky – březen

Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat sedláčku, chleba režného.
Březen – za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Březnového prachu za dukát lot.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnové slunce má krátké ruce.
Březnové mlhy – za 100 dní déšť.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach, že je zlato!
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
Skřivan v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach – jistý hrách.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.

 

Zjistit jaké bylo počasí

Velikonoce
Masopust na slunci – pomlázka v senci.
Svítí-li o Masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Masopust na slunci, pomlázka u kamen.
Jaké je Masopustní úterý, taková bude Velká noc.
Jaké je masopustní úterý, takový bude podzim.
Suchý půst – úrodný rok.
Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok nato běží.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všechny neděle až do letnic deštivé.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla potrav.
Na velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Jasné počasí o velikonocích – nastane léto o letnicích.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.

 

1. března
Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Svatá Eudoxie psa až po uši sněhem zavěje.

6. března
Svatá Felicita z polí odmítá.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

7. března
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

9. března
Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.

10. března
Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě 40 dní.
Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků.
Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.

12. března
Zahoř vytlúká ledy z lesa.
Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, laštovice okolo svatého Řehoře.
Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře, plove led do moře.
Na svatého Řehoře, žába hubu otevře.
Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře, ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.

 
17. března
Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne ještě 40 dní.

19. března
Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Na svatého Josefa sníh – urodí se hojně bílého jetele.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Na Jméno Ježíš co ode žní, to od Jména Ježíš do žní.
Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
Svatý Josef přichází na led s pantokem.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Svatého Josefa vítr z Moravy – bude hodně trávy; a když z polské strany – bude zrní i slámy.

20. března
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

22. března
Na Kazimíra pohoda – na kobzole úroda.

25. března
O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.
Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě navyhání.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpokládá dobrý rok.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
Na den Zvěstování Panny Marie déšť – urodí se rež.
Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.

30. března
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

31. března
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

 

Zkontrolovat počasí

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová