05 prosince, 2022

Opatřeni Úřadu veřejného zdravotnictví SR k 18.9.2020

Příslušný orgán státní správy nařizuje do odvolání tato opatřeni: 

Všechny osoby, které vstoupí na území SR jsou povinny jít do domácí karantény  

Pokud nemá tato osoba při vstupu negativní test mladší, než je 72 hodin, pak je povinna se podrobit na test na COVID-19 nejpozději 5. den karantény, kde setrvá až do doby než obdrží negativní test. Pokud test neobdrží do 10 dnů od vstupu do karantény a jsou bezpříznakoví, končí karanténa 10. den.  

 

Test musí mít i osoba, která s touto osobou bude žít po dobu karantény ve společné domácnosti.  

Děti do věku 3 let se testu podrobovat nemusejí, pokud jeho příslušný lékař nerozhodne jinak. Povinnost domácí karantény se u těchto dědí řídí dobou osob s ním žijících. 

Ihned při vstupu do SR se musí tyto osoby registrovat na http://korona.gov.sk/ehranica a při pobytu jsou povinni se o této registraci prokázat. 

Všechny osoby, které vstoupí na území SR (včetně těch kteří s osobou žijí ve společné domácnosti) oznámí příjezd telefonicky nebo emailem svému místně příslušnému lékaři. Osoby, které nemají v SR lékaře jsou povinny oznámit zahájení karantény místně příslušnému lékaři.

 

Výjimky, podle kterých je možno vstoupit na území SR bez výše uvedených pravidel: 

 • Osoby, které nebyly v posledních 14 dnech v zemi označené jako riziková. 
 • Řidiči nákladní a autobusové dopravy, piloty, strojvedoucí, vlakoví průvodčí a obsluhu železnice, řidiči a posádky vozů zdravotních služeb, pohřebních služeb či vozů určených pro repatriaci občanů SR, na základě potvrzení o zaměstnání. 
 • Osoby, které do SR vstupují na základě soudního rozhodnutí. 
 • Občané EU a rodinných příslušníků, kteří provádějí jen tranzit do jiné země. Podmínkou je přechod bez zastávky (mimo tankovaní) do 8 hodin. Musejí však předložit doklad podle kterého do této země cestují. 
 • Osoby, které vstupují do SR na základě pravoplatného soudního rozhodnutí (rodičovská dohoda) pro realizaci návštěvy dětí či střídavé péče o děti. Nutnost informovat Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR. 
 • Státní zaměstnanci, kteří zastupují SR v mezinárodních organizacích, včetně jejich rodinných příslušníků. 
 • Zaměstnanci provozovatelů infrastruktury důležité pro chod státu SR. 
 • Osoby příhraničních oblastí (a jejich spolucestujících rodinných příslušníků), které mají trvalý či přechodný pobyt v SR nebo příhraničního státu a mají uzavřen pracovní smlouvu na území sousedního státu ve vzdálenosti pozemní cestou do 30 km od otevřené hranice. 
 • Osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v SR či těsně sousedící země, kteří mají pracovní smlouvu v oboru zdravotní péče, vědecko-výzkumné, pedagogické, potravinářství či sezonních prací v zemědělství i když jde o vzdálenost větší, než je 30 km. 
 • Osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v SR, kteří poskytují neodkladnou péči o osoby blízké na území jiného státu, kteří nejsou schopni se o sebe postarat (potvrzení lékaře a čestné prohlášení o rodinném vztahu, vše ve slovenském jazyku) plus jedna doprovázející osoba. 
 • Diplomati a poslanci Evropského parlamentu a jejich rodinní příslušníci. 
 • Studenti (školka až VŠ) s trvalým nebo přechodným pobytem v SR a ČR včetně jednoho spolucestujícího a navštěvují školu v sousedním státě. 
 • Studenti SR do 26 let, kteří přejíždějí hranice do ČR v rámci tréninku v rámci sportovního klubu včetně jednoho spolucestujícího. 
 • Po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví SR na osoby, které potřebují akutní a neodkladnou diagnostiku a léčbu svou, nebo osob jim blízkých. 
 • Po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra SR vstup či tranzit příslušníků policejní sbory a příslušníci ozbrojených sil NATO.  
 • Po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničních věcí SR zaměstnanci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci. 
 • Po předchozím souhlasu Ministerstva zemědělství SR posádky lesní a zemědělské techniky. 
 • Osoby, které mají trvalý nebo přechodný pobyt ve SR (ČR) a které obhospodařují pozemky nacházející se na území ČR (SR) do vzdálenosti 10 km od státní hranice SR. Musejí však hodnověrným dokladem dokázat uvedenou skutečnost (list vlastnictví, smlouva o nájmu zemědělské půdy). 
 • Osoby vstupující na území SR z ČR (nebo se na území SR vracejí po vystoupení v SR), které účinkují nebo se jinak podílejí na zahraniční, televizní, divadelní nebo jiné kulturní akci. Je nutné potvrzení od producenta apod. 

 

 

Zdroj: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavní hygienik Slovenské republiky   

 

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová