05 prosince, 2022

Mrtví lékaři nelžou

Zkrácený přepis přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., MUDr., kterou přednesl v  roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach (v roce 1991 navržen  na Nobelovu cenu):

Všichni se chceme dožít vysokého věku a přitom nejíme žádné vitamíny ani minerály.  Jako chlapec jsem se jednoho dne zeptal otce, proč nepřidáváme do naší stravy potřebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku, zabručel něco jako: „Buď zticha a važ si čerstvé stravy, kterou tu máme.“ 

Po střední škole jsem studoval zemědělství na universitě v  Missouri a pak jsem přešel na studium veterinářství. Tam  jsem obdržel odpovědi na většinu mých otázek z klukovských let. Je  zajímavé, že veterináři vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadě nemocí  u zvířat pomocí správné výživy. Chcete-li se živit jako farmář, musíte o zvířata správně pečovat, abyste je udrželi při plném zdraví.

Po ukončení studia jsem odjel do Afriky, abych pomáhal při záchraně divokých zvířat jako veterinář. Po dvou letech práce se slony a nosorožci jsem dostal nabídku místa veterináře v ZOO St. Luis.  ZOO obdržela dotaci 75 milionů dolarů na výzkum příčin úmrtí u zvířat. Obsvláště citlivá zvířata na znečištění by se používala ke sledování vlivu znečistění prostředí na živé organismy. Aby bylo možno zjednat nápravu stavu dříve,  než se negativní vlivy projeví na člověku. Mým úkolem tedy bylo provádět pitvy zvířat, která uhynula přirozenou smrtí.

12 let jsem strávil pitváním zvířat. Celkově jsem provedl asi 17 000 pitev. Zúčastnil jsem se také okolo 3 000 pitev lidí. Závěr byl takový, že každý  případ přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u člověka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si vzpomněl na  své dětství,  a hlavně na to, čím jsme krmili náš dobytek. Snažil jsem se dokázat, jak je výživa důležitá. Psál jsem články do novin a časopisů. Napsal jsem i několik učebnic, mluvil  jsem v rozhlase, televizi.  Nikdo se mnou ale mé nadšení nesdílel a lékaři byli k mým výsledkům pesimičtí.

Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu, abych si mohl otevřít vlastní lékařskou praxi a využít výsledky svých výzkumů pro lidi. Po studiu jsem 15 let vykonával praxi jako praktický lékař v Portlandu. Výsledky veterinářské praxe se potvrdily i při aplikaci na lidech.

Pokud si z této přednášky odnesete jen 10% toho co řeknu, ušetříte si spoustu zbytečného trápení a přidáte si mnoho let života v plném zdraví.

 

Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají věku  až 140  let

Pokud jde o údae o dlouhověkosti, budou asi některé přehnané. Omezím se proto jen na údaje písemně zdokumentované.

Z oblasti Tibetu je to případ čínského doktora Li, který obdržel od čínského císaře uznání za dlouhověkost při příležitosti oslavy svých  150-ti let. Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a zemřel v roce  1933 (kniha „Ztracený horizont“).

Další oblastí, kde se lidé běžně dožívají věku 120 až 140 let je  východní Pakistán, jižní části bývalého Sovětského svazu – Arméni, Ázerbájdžánci a Jerevanci. Lednové číslo časopisu  National Geographic z roku 1973 píše o lidech, kteří se dožili sta a více let. V paměti mi utkvěly tři fotografie. Na první je paní ve věku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná křehká stařenka v nemocnici či domově důchodců, ale někdo, kdo se stále ještě raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupina tří párů oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výročí svatby. Na posledním obrázku je pán sbírající čajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných listů jeho dětí, bylo tomuto muži 167 let!

Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti jihovýchodního Peru je to kmen indiánů Tiki Caca. Lidé v obou těchto oblastech se dožívají věku 120 až 140 let.

Pokud jde o Američany, nejstarším občanem USA byla paní Margaret Steechová, o které je zmínka v Guinessově knize rekordů a která zemřela  na následky pádu ve věku 115 let. Paní Steechová byla před pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zemřela na nedostatek vápníku tři týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka měla v  posledních týdnech svého života nezvyklou chuť na sladké věci, což je projev nedostatku chrómu a vanadu.

Další dokumentovaný případ je náčelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemřel ve věku 126 let a měl stále původní chrup. Dá se tedy předpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejně zachovalé.

Muž ze Sýrie, který zemřel ve věku 133 let, se počtvrté oženil v 80ti letech a stal se otcem devíti dětí (do svých 100 let). Rovněž uvedeno v Guinessově knize rekordů. Takže pánové – stále máte naději.

 

Všichni máme  stejnou možnost dožít se až 140 let

Průměrný věk ve Spojených státech je dne 75,5 let. Průměrný věk lékařů vUSA je 58 let. Chcete-li alespoň statisticky získat 17 let života,  nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 140 let, musíte se vyhnout  „životním minám“! Tyto vás mohou stát život. Je to  kouření, kocovina anebo běh v černém úboru v noci podél silnice a pod.

Další důležitou věcí je – vyhněte se lékařům. Studie skupiny pro ochranu spotřebitele od společnosti Ralph Nather ze 13. 1. 1993 uvádí, že v důsledku lékařské nedbalosti přijde ročně v amerických nemocnicích o život okolo 300 000 lidí. Jde o špatně stanovenou diagnózu a aplikaci nevhodných léčiv, či předávkování léčiv. Během  celé války ve Vietnamu Američané ztratili 56 000 mužů, což je  5 600 mužů ročně, což stačilo aby do ulic vyšly miliony lidí protestovat proti  válce.

Lékaři jsou příliš zaměstnáni velkým množstvím léků, chemoterapiemi, operacemi a  transplantacemi, nemají čas říkat, jak nemocem předejít.

 

Dělejte něco pro své zdraví

K zajištění správné funkce vašeho těla denně potřebujete okolo 90-ti látek. Je to 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny.

Krmení se vitamíny je ale k ničemu. Jediným výsledkem  je drahá moč. Pokud ale neinvestujete do svého zdraví, investujete do příjmů nějakého lékaře. Ti nedávají ani cent na výzkum pro prevenci nemocí, protože by za chvíli neměli koho léčit a tato lukrativní profese by se stala minulostí.

Odevzdali jsme zodpovědnost za své zdraví lékařům! Přesvědčili nás, že sami na to nestačíme a bez nich jsme ztraceni. Všimněte si, jak jednáte s lékařem. Je to jako rovný s rovným? Lékaři toho o nemocech vědí hodně, ale jen někteří vědí jak je léčit.

 

Falešné mýty o nemocech

Žaludeční vředy jsou způsobeny stresem. Přitom každý veteriná ví, že vředy (alespoň u vepřů) způsobuje bakterie „HelicoBacter Pylori“. Léčba je  velmi jednoduchá a spočívá v podávání minerálu vizmutu spolu s antibiotikem tetracyklin. Přitom Národní  institut Zdraví ve své zprávě z roku 1994 uvádí:

„Žaludeční vředy  jsou způsobeny baterií HelicoBacter Pylori a mohou být vyléčeny podáváním tetracyklinu a vizmutu“. 

Rakovina je ve Spojených Státech na druhém místě jako příčina smrti. V září roku 1993 zveřejnila Harvardská  universita spolu s národním Institutem Zdraví výsledky pětileté studie  prevence rakoviny prováděné v Číně. Čína byla zvolena proto, že v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na světě vůbec. Experimentu se zúčastnilo 29 000 lidí. Tito lidé byli rozděleni do několika menších skupin a každé skupině byly podávány určité živiny, minerály či vitamíny, nebo kombinace několika živin, ve dvojnásobné než doporučené dávce.

 • U skupin jimž byl podáván pouze jeden vitamín či  minerál nedošlo statisticky k žádnému zlepšení.
 • Ve skupině, kde byl  podáván vitamín E, beta karoten a prvek selenu došlo k poklesu úmrtí na  rakovinu žaludku o 21 %, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13 % a  pokles na jiné druhy úmrtí o 9 %.

Operativní léčení kloubů. V roce 1993 zveřejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky experimentu týkajícího se léčení  zánětu kloubů. Při tomto experimentu byla vybrána skupina lidí, kteří  nevykazovali žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato tradiční léčba se sestávala z injekcí, podávání kortizonu, prednizonu, léčiv a fyzikální terapie s jediným výsledkem: nutná operativní výměna kloubů.
Lékař pověřený vedením experimentu z nich vyhledal 29 dobrovolníků, kteří by byli ochotni snášet bolesti po dalších devadesát dnů a podrobili se novému druhu léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29 dobrovolníků a léčba spočívala v podávání lžíce sušených kuřecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy zánět a bolesti ustoupily po deseti dnech a po třech měsících došlo k úplnému obnovení funkce kloubů.

Alzheimerova nemoc. Před padesáti lety byla u lidí neznámá, dnes touto nemocí trpí každý druhý Američan ve věku nad 70 let. U vepřů lze nemoc vyléčit zvýšenými dávkami vitamínu E spolu s rostlinným olejem. V červenci roku 1992 publikovala kalifornská universita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitamínu E.

Ledvinové kameny. Lékaři mají zafixovano, že vápník v ledvinových kamenech pochází z vápníku,  který se do vašeho těla dostává  např. z mléčných výrobků. Tent ale pochází z vašich kostí, protože si ho tělo nedokáže v kostech udržet. Je to způsobeno nedostatkem bóru a tělo pak trpí nedostatkem vápníku. Když chceme předejít ledvinovým kamenům u dobytka, musím podávat vápník, hořčík a bór. V dokumentu z roku 1993 zveřejněném Harvardskou universitou se uvádí: „Ve studii, jež staví na hlavu veškerou dosavadní lékařskou praxi, výzkumníci zjistili, že příjem vápníku snižuje riziko utváření ledvinových kamenů. Z pěti skupin po 9 000 dobrovolnících měla skupina s největším příjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamenů“.

 

Úmrtní listy lékařů 

Rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy lékařů. Je zajímavé, že ti, kteří nám říkají, co máme a nemáme jíst, se dožívají 58 let a ti, co se dožívají 120  let, si dávají do čaje hroudu másla. Musíte se rozhodnout, komu chcete věřit. Mrtvým lékařům nebo těm, kteří se dožívají  jednou takového věku.

Např. Dr. Martin Carter zemřel ve věku 57 let v důsledku prasklé srdeční tepny. Dr. Carter vystudoval lékařství na prestižním Harvardu a postgraduální kurzy na universitě v  Yalle.

Dr. Stuart Burder. Dr. Burder napsal pět knih o správné výživě, zemřel ve věku 40 let na srdeční meopatidu, což je nedostatek selenu. Přitom stačilo užívat přípravek selenu za 10 centů denně, který vyléčí jakýkoliv druh meopatidy. Jeho knihy zahrnují tituly jako:

 • Věčně mlád
 • Průvodce redukční dietou
 • O 20 let mladší během 20 týdnů
 • Jak určit správnou stravu

Klasický způsob léčení této nemoci je transplantace srdce s patřičným účtem na 750 000 dolarů. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nitě na šití přijdou na 10 dolarů a za výkon zaplatíte 749 990 dolarů.

Na začátku jsem se zmiňoval o přehnané chuti na sladkosti, což je  projevem nedostatku některých minerálů. Když dobytek začne okusovat stodolu, nebo má v tlamě kost, jedná se o jasnou známku nedostatku minerálů.

Tak například prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako tzv. stařecké skvrny. Pokud začnete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny během 4 až 6 měsíců zmizí. Nedostatek selenu poškozuje i vnitřní orgány, ovšem pro oko je toto poškození neviditelné. Pokud zmizí skvrny na kůži, zmizí i vnitřní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra začnou pracovat jako dříve.

Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chuť na sladké, neboť máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, může se změnit na cukrovku.

Nedostatek cínu se u mužů projeví jako částečná holohlavost. Postupně se začne zhoršovat sluch, až přestanete slyšet úplně.

Při nedostatku bóru vaše tělo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se začnou odvápňovat. Bór také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u mužů. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období menopausy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistý, zdali máte na tanečním parketu partnerku vést či následovat.

První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a čichu. Jídla vám prostě nebudou chutnat tak jako dříve. Při pokusech na zvířatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin jako je lanthan, praseodym, neodym, samarium, europium, yttrium a thulium, prodlužují dobu jejich života na dvojnásobek.

 

Jak dostat všech 90 potřebných živin do těla

Většina lidí se domnívá, že optimální je dodávat živiny ze zeleniny a ovoce. Souhlasím, jsou zde však dva podstatné problémy.

* Naše půda je využívána tak intenzivně, že bez přihnojování umělými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umělá hnojiva ale dodávají rostlinám jen pár minerálů jako je dusík, fosfor, draslík, …. Přihnojováním dodáváme rostlinám pouze hmotu, tzn. že se zvýší hektarový výnos. Výživná hodnota je hluboko pod úrovní plodin před 200 lety. Většina  pro tělo důležitých minerálů, je z ornice již dávno vyčerpána.  Umělým hnmojením se ničí i půdní bakterie. Rostliny ani půdní bakterie nemohou do svých buněk vstřebat tyto cenné minerály.

* I kdybychom měli zeleninu s patřičným obsahem potřebných  minerálů, museli bychom ji denně konzumovat několik kilogramů a to v  15ti až 20ti druzích. V dokumentu amerického senátu  číslo 264 z druhého zasedání 74 kongresu se uvádí: „Zemědělská půda je ochuzena o minerály a v důsledku toho i úroda z této půdy obsahuje nedostatek minerálů. U lidí, kteří jedí takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerálů. Jediným způsobem jak těmto nemocem předejít je užívat potravinové doplňky obsahující minerály“. Tento dokument pochází z roku 1936!

Staroegypťané se modlili, aby přišla povodeň a přinesla úrodný kal na jejich pole. Naši farmáři se naopak modlí, aby žádné povodně nebyly. Tento jemný kal, který s sebou přinesly povodně, obsahoval minerály z celého toku Nilu. Úroda tedy rostla na „nové“ půdě.

 

Co se stane, pokud tělu schází minerály

Tak například nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnění. Z těch nejběžnějších se zde zmíním odvápnění kostí, obnažení dásní, odvápnění kloubů, vysoký krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, křeče, PMS u žen a bolesti zad. Při ustupováním dásní vám dentista doporučí dvakrát denně masáž. Zvířata ustupováním dásní netrpí, přestože si zuby nečistí, neboť jim farmáři dávají do potravy minerály. Ustupováním dásní je způsobeno odvápněním čelistí. Máte-li tento problém, pak máte ostereperózu v pokročilém stádiu.

 

Při vysokém krevním tlaku vám lékař zakáže sůl a mléčné výrobky, protože mléko obsahuje vápník. Před nedávnem se uskutečnil experiment s 10 000 dobrovolníky v ceně 35 milionů dolarů. Tato skupina byla rozdělena na dvě podskupiny po 5 000 lidech. Lidé v první podskupině se vzdali veškerých léčiv a přešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve druhé podskupině zvýšili lidem denní doporučenou dávku vápníku na dvojnásobek.

 • V první podskupině došlo k poklesu tlaku u 0,3 % lidí. Tento výsledek nebyl považován za statisticky významný a závěr byl, že příjem soli patrně nehraje roli ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku.
 • Ve druhé podskupině byl pokus po třech týdnech přerušen jednoduše proto, že u 95 % lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu.

 

Nespavost se řeší prášky na spaní. Díky předávkování přijde ročně o život okolo 10 000 lidí.

 

Při ledvinových kamenech nebo ostruhách vám lékař přikáže omezit příjem vápníku. Podle výzkumu university v San Diegu, se při zdvojnásobení doporučené denní dávky vápníku sníží emociální a tělesný dopad PMS u žen 85 %.

 

Bolesti v kříži nejsou nic jiného než odvápnění obratlů, protože destičky nemají na čem držet. Pokud navíc trpíte nedostatkem mědi a tím vám chybí elastická vlákna, jsou vaše destičky ty tam.

 

Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékařských oborů se zabývá nemocemi způsobenými nedostatkem vápníku. Lékaři se snaží léčit následky místo odstranění příčin!

 • ortoped – bolesti v kříži
 • gynekolog – PMS
 • internista – neurolog – křeče
 • revmatolog – ortoped – chirurg – ostruhy
 • urolog – internista – chirurg – ledvinové kameny
 • internista – nespavost
 • kardiolog, internista – vysoký tlak
 • revmatolog – ortoped – artritida
 • zubní lékař – paradentolog – ustupující dásně

Cukrovka je jako příčina úmrtí na třetím místě. S cukrovkou je spojeno zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnění, amputace apod. Ve veterinářství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u zvířat předejít a vyléčit ji pomocí dvou stopových prvků. Zpráva byla publikována v časopise amerických vědců „Federation Proccedings“. Těmito prvky jsou chróm a vanad. Podle nedávných výzkumů Vancouverské university v Britské Kolumbii je vanad sám o sobě schopen nahradit  postupně během 4 až 6 měsíců potřebu užívání insulinu.

Na trhu jsou k dostání tři druhy minerálů

Anorganické minerály jsou rozdrcená skála.  Vstřebatelnost pro tělo je 5 % až 10 % a po 35 roce klesá na 3 % až 5 %. Vezmeme-li například sloučeninu vápníku a laktózy, pak v 1 000 mg této látky je 250 mg vápníku a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do těla při 5 % vstřebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstřebat denní dávku 1000 mg vápníku, musíme zkonzumovat 80 tablet.

Chelatované minerály byly vyvinuty v šedesátých letech pro dobytek. Znamenaly významné zlepšení vstřebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina, enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tělu vlastní, vzrostla vstřebatelnost až na 40 %.

Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly určité látky rozptýlené ve vodě. Jde tedy o tekutinu. Rozptýlené částice mají záporný elektrický náboj, zatímco střevní stěna má kladný náboj, proto jsou minerály vstřebatelné až z 98 %.

 

Vraťme se k  místům, kde se lidé běžné dožívají vysokého věku

Jsou v nadmořské výšce 2 800 metrů a výše, s méně než 50 milimetry srážek ročně. Jde o velmi suché a chladné oblasti. Lidé získávají vodu tak, že odstraní vrstvu kamení a zachytávají vodu z tajícího ledovce do připravených nádob. Tato voda je kalná a obsahuje koloidní minerály, Voda je používaná k pití i na závlahu políček. Proto je bohatá na živiny, které my v civilizovaném světě postrádáme. Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnění kostí, vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, šedý zákal, nerodí se tam postižené děti a nemají tam ani lékaře. Přesto se dožívají 120 až 140 let.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová